Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Do you agree?"

Dịch:Bạn có đồng ý không?

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Leonardo016

mình ghi là: bạn đồng ý phải không ? sai à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Logachune
Logachune
  • 25
  • 12
  • 4
  • 4

"bạn đồng ý à" mà lại sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhtungh

bạn chấp nhận à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DuaVua100

Câu này lễ đường hay hỏi phải không nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vanquyet.yb

Bạn có chấp nhận không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/duy.leduc

"Bạn đồng ý ư" mà chẳng được?? Sao không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Accept=chấp nhận; agree=đồng ý

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhiNhiBaNang

lúc nào là đồng ý, còn lúc nào là chấp nhận vậy Admin

1 năm trước