"Trong một vài ngày, em bé sẽ có thể bước đi."

Dịch:In a few days, the baby will be able to walk.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Khangdx

In some days, the kid will be able to walk?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

"Some" trong câu của bạn sẽ hàm ý là: có những ngày em bé có thể bước đi, nhưng trong những ngày khác em bé không thể đi được. Trong khi đó, a few days trong câu gốc hàm ý là chỉ vài ngày nữa thôi, em bé sẽ biết đi :)

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.