Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Thị lực của tôi thì bình thường."

Dịch:My vision is normal.

1
3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Khangdx

my eyesight is normal?

5
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

Đáp án của bạn đã được cập nhật ;)

2
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Mình dùng đơn giản là "My sight" vẫn được chấp nhận

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/tien123d

Tầm nhìn sau dịch thành thị lực đc khác nghĩa mà

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Vonta90

mình cũng thắc mắc giống bạn

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 7

vision = eyesight : the ability to see

1
Trả lời1 năm trước