Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Thị lực của tôi thì bình thường."

Dịch:My vision is normal.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Khangdx

my eyesight is normal?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

Đáp án của bạn đã được cập nhật ;)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Mình dùng đơn giản là "My sight" vẫn được chấp nhận

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tien123d

Tầm nhìn sau dịch thành thị lực đc khác nghĩa mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Vonta90

mình cũng thắc mắc giống bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3
  • 18

vision = eyesight : the ability to see

1 năm trước