"Thị lực của tôi thì bình thường."

Dịch:My vision is normal.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Khangdx

my eyesight is normal?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
 • 20
 • 15
 • 10

Đáp án của bạn đã được cập nhật ;)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Mình dùng đơn giản là "My sight" vẫn được chấp nhận

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tien123d

Tầm nhìn sau dịch thành thị lực đc khác nghĩa mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Vonta90
Vonta90
 • 17
 • 5
 • 2
 • 4

mình cũng thắc mắc giống bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 21
 • 6
 • 6
 • 3
 • 3

vision = eyesight : the ability to see

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.