"Tôi sẽ là một người mẹ."

Dịch:I am going to be a mother.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

And I am going to be a father.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ice_Crystals

And where is the child?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I don't know.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ice_Crystals

-_-

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Kekistanese
Kekistanese
  • 24
  • 14
  • 13
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2
  • 17

congrat!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Khangdx

I will become a mother?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

I will be a mom

1 năm trước

https://www.duolingo.com/alan736482

I can help

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.