Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Do you have projects for today?"

Dịch:Bạn có dự án nào cho hôm nay không?

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Khangdx

Bạn có những dự án cho ngày hôm nay không?

Thêm duy nhất chữ "ngày" cũng bị rụng tim T.T

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Chữ " nào" trong câu của Duo. , có hay không cũng được. Không có thì tốt hơn. Do you have (any )projects for today?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/vothutruoc

Bạn có dự án gì cho hôm nay?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/HiuNguynDu

Bạn có dự án hôm nay không? mà sai là sao?

2 tháng trước