Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Người phụ nữ nhận được một triệu đô la."

Dịch:The woman gets one million dollars.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Khangdx

the woman receives a million dollars?

Thay "a" bằng "one" được không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

Cả "a" và "one" đều đúng bạn nhé ;)

3 năm trước