"Where is the bus stop?"

Dịch:Trạm xe buýt ở đâu?

December 22, 2014

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguamay

Xe buýt dừng ở đâu thì sao?

May 12, 2015

https://www.duolingo.com/minhpkz

trạm xe bus ở đâu

October 30, 2015

https://www.duolingo.com/haanh2008

người ta bảo là nhiều cơ mà!!!!!! đã là bến thì phải nhiều chứ

August 7, 2017

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

"The bus stop" là một danh từ có nghĩa là "trạm dừng xe buýt"đó bạn, vì vậy nó đi với động từ "to be". Với câu "Xe buýt dừng ở đâu?", sẽ được viết là "Where does the bus stop?" Lúc này chỉ có "the bus" là danh từ còn "stop" lại là động từ.

February 18, 2018

https://www.duolingo.com/thangdn1304

Trạm dừng xe bus ở đâu

January 5, 2015

https://www.duolingo.com/Xekomap

Đâu là trạm xe buýt?

August 25, 2015

https://www.duolingo.com/haanh2008

ngớ ngẩn quá cơ........ai mà lại ko biết trạm ở đâu

August 7, 2017

https://www.duolingo.com/ShyIvyClarke

Chẳng hạn là đang hỏi đường. Ngớ ngẩn gì cơ (!?) ¯_(⊙ʖ⊙)

March 10, 2019

https://www.duolingo.com/Namns1

nãy trans từ việt sang anh thì đáp án lại là "where is the bus station", mình ghi là "where is the bus stop" thì lại báo sai. Chậc

June 27, 2016

https://www.duolingo.com/sieng5
  • 24
  • 21
  • 9
  • 8
  • 7
  • 7
  • 6
  • 6
  • 5
  • 3

xe bus dừng ở đâu?

August 25, 2016

https://www.duolingo.com/maith16714

Stop là động từ thì phải mượn tđt does chứ !

August 27, 2016

https://www.duolingo.com/KhoaNam2005

Trạm dừng xe buýt ở đâu chứ???

December 16, 2016

https://www.duolingo.com/phat131652

không để ý kĩ làm ghi sai :(

August 7, 2018

https://www.duolingo.com/HnhChcNguy

Tôi thấy hợp lệ chỉ thiếu chữ trạm ... Where is the bus stop ?

August 23, 2018

https://www.duolingo.com/viktor376246

Hai cách nói là như nhau trong tiếng việt. Bắt lỗi ngó ngẩn. Lưu ý tôi viết chỗ đỗ là một danh từ

October 24, 2018

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.