Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúc mừng năm mới!"

Dịch:Happy new year!

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuytrangkute

happy new year 2017

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hung030896
hung030896
  • 25
  • 11
  • 2
  • 2
  • 2

happy new year 2018

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/DARKMEN.

happy new year and merry chirstmas

3 năm trước