"Chúc mừng năm mới!"

Dịch:Happy new year!

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuytrangkute

happy new year 2017

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hung030896
hung030896
  • 25
  • 11
  • 2
  • 2
  • 2

happy new year 2018

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Up888
Up888
  • 25
  • 4
  • 49

Happy New Year 2019

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/DARKMEN.

happy new year and merry chirstmas

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Shendo5
Shendo5
  • 18
  • 258

Happy new year 2019

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.