"We like the cultural weeks."

Dịch:Chúng tôi thích những tuần lễ văn hóa.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tung.tran0803

chúng tôi thích tuần văn hóa cũng đúng chứa admin

3 năm trước

https://www.duolingo.com/haitm

Sai weeks ở đây là số nhiều phải dịch là những tuần

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangkhoa.do

chúng tôi thích các tuần lễ bái

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngayngok

Đọc mãi cũng không đúng đau cả mồn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kinglikevn

Những tuần văn hóa là gì vậy mn

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.