Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We like the cultural weeks."

Dịch:Chúng tôi thích những tuần lễ văn hóa.

0
3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tung.tran0803

chúng tôi thích tuần văn hóa cũng đúng chứa admin

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/haitm

Sai weeks ở đây là số nhiều phải dịch là những tuần

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangkhoa.do

chúng tôi thích các tuần lễ bái

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngayngok

Đọc mãi cũng không đúng đau cả mồn

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/kinglikevn

Những tuần văn hóa là gì vậy mn

0
Trả lời1 tháng trước