Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I miss my country."

Dịch:Tôi nhớ đất nước của tôi.

3 năm trước

25 Nhận xét


https://www.duolingo.com/viethungs

"tôi nhớ quê tôi" phải được chấp nhận chứ.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynAnhTu875730

Mee too :v

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnNhtTn2

country = đất nước , quốc gia thôi bạn à

1 năm trước

https://www.duolingo.com/army13062712

Đúng đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

I miss my province. I think it's better :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

"Quê" thì phạm vi nhỏ hơn đất nước, vì vậy câu của bạn sẽ là: I miss my province

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/nongkhanhlinh

"tôi nhớ đất nước của mình" tại sao lại sai hả add?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vinhht-fpt

Tôi nhớ quốc gia của mình cũng sai, ặc

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trivinh147

me too

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhackhongloi16

Duolingo còn quá nhiều bất cập, từ vựng ít ỏi cần bổ sung thêm !!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Honglh

Tôi nhớ đất nước tôi tại sao sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BaoToan95

Tôi nhớ quốc gia tôi :3 (royal)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ypham1989

Tôi nhớ đất nước tôi @ sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/luukieutructien

mee too

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hurikale

duy nhat tao dung

2 năm trước

https://www.duolingo.com/baobanhbeo

quốc gia lẽ ra đúng chứ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tamntam

tôi nhớ quê tôi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tamntam

Sao vô lí quá vậy trời ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/JessicaNgu100884

Dịch đúng rồi mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/duydienminh

ha ha ai cũng sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TiuYnT3

"Tôi nhớ quốc gia của tôi" cũng đúng mà.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NgHiAn2

chữ 'miss' tui thấy có dịch lò nhỡ mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Tùy vào ngữ cảnh bạn à.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngoc426584

Tôi nhớ quốc gia của tôi sao lại sai

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThnHongTha

Sai .

5 tháng trước