Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn nghe thấy đứa trẻ."

Dịch:You hear the child.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeeTD

Kid không được à

3 năm trước