"Có nhiều loại sách."

Dịch:There are many types of books.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/XuanVu89

there are many kinds of books. why not Ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

tôi đã làm giống như đáp án của bạn và đã được chấp nhận

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenhung9x

me too

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtran67

there are a lot of types of books được không ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Hiện nay (31/5/2017) tôi đã làm many kinds.>SAI đó các bạn ơi!!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 965

there are lots kinds of books

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/congtuyen07

types sao lại thêm s vậy?

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.