"Κάποιος είναι εκεί."

Μετάφραση:Someone is there.

December 23, 2014

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/Georgtime

No somebody??

December 23, 2014

https://www.duolingo.com/profile/mptmpt

It is accepted now. Thanks.

December 24, 2014
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.