"Thecontestishard."

Dịch:Cuộc thi thì khó.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngoclampha

tại sao dịch là " trận đấu thì khó" lại sai????

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Khangdx

Contest different with battle, i think so.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngoctran161192

Bc Duolingo want you to read it in English not translate it into Vietnamese

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TngBoNgc1

cuộc thi khó có gì sai

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.