Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The contest is hard."

Dịch:Cuộc thi thì khó.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngoclampha

tại sao dịch là " trận đấu thì khó" lại sai????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Khangdx

Contest different with battle, i think so.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngoctran161192

Bc Duolingo want you to read it in English not translate it into Vietnamese

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TngBoNgc1

cuộc thi khó có gì sai

1 năm trước