Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The appointment is in March."

Dịch:Cuộc hẹn thì trong tháng ba .

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrnHng597800

Bạn xem lại chủ đề mấy bài này thuộc ngành y mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buitruongson02

câu này đâu thuộc ngành y mà lại ở đây

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VuongTuanTu

Cuộc gặp mặt trong tháng ba. Sai vì có thêm chữ mặt ...thật là chán khi người việt sống thì ở Mỹ mà đi dịch tiếng việt.

10 tháng trước