"Hay không"

Dịch:Or not

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Jimmy_Trung

Hay không mà hiểu or not thì bó tay rồi

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.