Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Hay không"

Dịch:Or not

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Jimmy_Trung

Hay không mà hiểu or not thì bó tay rồi

3 năm trước