Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng ta đề nghị gì?"

Dịch:What do we offer?

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vitcon1992

What do we demand? What do we suggest? Đều được hết nhé

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Fqminh

demand là đòi hỏi, yêu cầu làm sao mà được

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/lhnhan
lhnhan
  • 20
  • 6
  • 5

Mình trả lời là "What do we demand" nhưng chương trình không chấp nhận.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dmp1993

I think "suggest" is right too

3 năm trước

https://www.duolingo.com/giatam1
giatam1
  • 17
  • 16
  • 12

suggest có nghĩ là đề xuất hơn là đề nghị bạn ạ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MrFuong

what do we demand sai gì nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/draker123

"Chúng ta đề nghị gì?" Dịch: What do we offer?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Vivian525948

Yeah!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynKimHn6

Dùng are không dc hả mọi người

1 năm trước