"Cô ấy đọc một quyển sách."

Dịch:She reads a book.

4 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThuyNguynT3

Ro rang nguoi ta ghi la she reads a book . The con bao sai???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kjdo.toshiro

Tại sao lại không phải là read mà la reads

4 năm trước

https://www.duolingo.com/bekhocnhe.

Vì "cô ấy" là ngôi 3 số ít,nên phải chia động từ "read-> reads"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huongks6a

Vì she là ngôi thứ 3 mà bạn

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tuanphaman

Tại sao lại là reads

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BuiMinhNhu

Ki bik luon

3 năm trước

https://www.duolingo.com/boxityeunam

chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít (she, he, it) ở thì hiện tại đơn sẽ được chia (thêm s hoặc es(o,ch,sh,ss,z) bạn nhé còn chủ ngữ số nhiều (I, we, they, its) sẽ ko cần chia bạn nhé!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Bonqt

ơ chứ sao ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/revdolphin
revdolphin
  • 25
  • 17
  • 17
  • 10
  • 98

This is how most verbs are conjugated in English. You add an s to the end of the verb for third person singular in the present tense.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thaohero

Caqwr

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Garangiontan

Khi nào dùng read khi nào dùng reads vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/boxityeunam

chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít (she, he, it) ở thì hiện tại đơn sẽ được chia (thêm s hoặc es(o,ch,sh,ss,z) bạn nhé còn chủ ngữ số nhiều (I, we, they, its) sẽ ko cần chia bạn nhé!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/cunconpm2

her?

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.