Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"How do you say that in English?"

Dịch:Bạn nói cái đó bằng tiếng Anh thế nào ?

0
3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/leetrang

Cái đó bạn nói như thế nào trong tiếng Anh !.

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/goalgoal123

TÔI LÀM ĐÚNG CÂU NÀY ĐÓ

0
Trả lời1 năm trước