Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Here they are!"

Dịch:Họ đây rồi!

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/0981877459

here and hear phát âm giống nhau quá làm sao nghe chính xac được ta

1 năm trước

https://www.duolingo.com/letrongtheck

Cũng như wear và where vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Mnh833688

1 cái là hia còn 1 cái her

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/hoangdamyl

here they are

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thaovan996447

(•_•)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hominhchi622

0-0

1 năm trước

https://www.duolingo.com/congtu2132004

Cho hỏi sao viết là:"They are here" được không?

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/quangna3

Tôi thiếu dấu chấm than. ! ???

4 tháng trước

Thảo luận liên quan