Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I go."

Dịch:Tôi đi.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lm5RvB

Minh nghi la i could

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HuongLe922955

đunghs

1 năm trước