Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi làm việc ở cùng bộ phận."

Dịch:We work in the same department.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lamyensam

Tui cũng không biết khi nào dùng at khi nào dùng in :'(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dandysilly

When use "at". When use "in"?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huongly0806

dùng "at the same department" sao sai trời :P

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LcY2Xm

Together sao k dk zay admin

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lannguyenp

o cau nay minh dung gioi tu "at" ma sai a

2 năm trước

https://www.duolingo.com/JaneTruong4

Department minh nghi la can ho chu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anhduy643080

?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KenBua123

s

1 năm trước