"Bạn thật tử tế."

Dịch:It is very kind of you.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrnDanh

Đây là một thành ngữ. Nên đáp án này là chuẩn nhất

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngoc.Lien

You are so kind

2 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Dilys...-

You kind so - I wrong

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

A

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.