Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn thật tử tế."

Dịch:It is very kind of you.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrnDanh

Đây là một thành ngữ. Nên đáp án này là chuẩn nhất

2 năm trước

https://www.duolingo.com/A.k.a.m.ii

You are so kind

2 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Dilys...-

You kind so - I wrong

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

A

5 tháng trước