Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Someone had opened the window."

Dịch:Ai đó đã mở cửa sổ từ trước.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quanganh.lenovo

"Ai đó đã mở cửa sổ từ trước." Do sử dụng thì Past Perfect đề cập về 1 hành động xảy ra trước 1 hành động khác trong quá khứ.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

someone ai do.

-Someone has opened the window

2 năm trước

https://www.duolingo.com/limjb

thêm chữ " cái" trong từ " cái của sổ" mà cũng cho sau @@@

2 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Kayla...-

hay ghê í, mk lm đúng 100% (Chỉ là k ghi hoa) thế mà sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KhoaBng1

Câu này dịch, theo mình, là chưa chuẩn. Thì QKHT diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Chẳng hạn như "8h tối hôm qua, khi tôi đi làm về, ai đó đã mở cửa sổ". Nhưng đa số các câu trong bài chỉ viết một vế, không viết vế còn lại. Điều này cũng không hề gì, hiểu dạng câu thời là được. Tuy nhiên trong câu trên không có vế còn lại mà thêm vào cụm từ "từ trước rồi" là không phù hợp.

3 tuần trước