"I did not speak to him."

Dịch:Tôi đã không nói với anh ta .

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Namxdht

sao có to ở đây vậy. help me

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

Chào bạn :) Mình trả lời câu hỏi của bạn bên câu kia ở đây nha.

"To" trong câu "I speak to you" cũng đi theo động từ "speak". Có một mẹo nhỏ này mình nghĩ có thể giúp bạn nhớ được khi nào dùng "to":

Những động từ chỉ sự truyền đạt thông tin từ chủ thể (hay chủ ngữ – subject) đến một người khác – như speak, say, talk, communicate – thì theo sau động từ đó sẽ là giới từ "to". Tiếng Việt mình dịch là "với", nhưng để tránh làm bạn dịch "với" thành "with", mình chỉ nghĩ là nếu dịch "đến với" sẽ giúp bạn nhớ hơn thôi ^^

Vài trong số động từ mình liệt kê ở trên cũng có thể đi với "with", nhưng chắc ăn thì bạn cứ dùng "to", sẽ không sai chệch đi đâu được ;)

À, còn động từ tell thì đặc biệt hơn một chút. Bạn có thể dùng động từ này theo 2 cấu trúc:

  • Tell someone (about/of something): như bạn thấy, trong cấu trúc này, khi someone (là một direct object – đối tượng bị tác động trực tiếp bởi chủ ngữ trong câu) đứng ngay sau chữ "tell", sẽ không có chữ "to".
  • Tell something to someone: cấu trúc này có chữ "to", vì nó bị xen giữa bởi something.
4 năm trước

https://www.duolingo.com/Namxdht

cảm ơn bạn thật nhiều Kami

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tranghai1409

I did not speak to him that i love him

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thithnh7

"Hắn" có nghĩa là "anh ta" trong tiếng việt.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/l.t.ngoc29

Bậy qué bộ mít đặt hả ? (Từ mít đặt đọc ngược lại nhá)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhmai733644

Nhưng đáp án và câu trả lời đều giống nhau mà tại sao lại đáp án khác?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vonguyenanhkhoa

dễ ồm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LinhChi535966

Nó thiếu từ chuyện vì chính xác nghĩa của từ talk là nói chuyện.

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.