Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mười năm đã trôi qua từ khi ông ấy mất."

Dịch:Ten years have passed since he died.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Ten years have passed since He died

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LCD12dal

Passe away thì sao . bleh

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

"Passed away" đã được cập nhật vào bộ đáp án. Cảm ơn bạn nhé!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huysiinh

Pass away = die ah ban

3 năm trước