"Mười năm đã trôi qua từ khi ông ấy mất."

Dịch:Ten years have passed since he died.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Ten years have passed since He died

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hanglucky65

Ten years have passed since his death. cái này là sai ư.. mất công ng khác làm lại.. còn câu cuối phải làm lại từ đầu. thật vô li mọng đóng góp ý kiến

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/LCD12dal

Passe away thì sao . bleh

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

"Passed away" đã được cập nhật vào bộ đáp án. Cảm ơn bạn nhé!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/huysiinh

Pass away = die ah ban

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.