"Mười năm đã trôi qua từ khi ông ấy mất."

Dịch:Ten years have passed since he died.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Ten years have passed since He died

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.