Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We are an independent country."

Dịch:Chúng ta là một đất nước độc lập.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuvnl
thuvnl
  • 24
  • 16
  • 2

"Chúng ta" = "một nước" à? Sao kỳ vậy ta?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/keigin

chung toi o mot dat nuoc doc lap hop ly hon chu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vietstars

"Chúng ta ở một nước độc lập" chính xác hơn (to be : thì là ở)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhNHU0

troi oi

2 năm trước

Thảo luận liên quan