Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Kudo_Ran

Ai dịch dùm mình với!

The Bear and The Two Friends Once two friends were walking through the forest. They knew that anything dangerous can happen to them at any time in the forest. So they promised each other that they would remain united in any case of danger.

Suddenly, they saw a large bear approaching them. One of the friends at once climbed a nearby tree. But the other one did not know how to climb. So being led by his common sense, he lay down on the ground breathless, pretending to be a dead man.

The bear came near the man lying on the ground. It smelt in his ears, and slowly left the place because the bears do not touch the dead creatures. Now the friend on the tree came down and asked his friend on the ground, “Friend, what did the bear tell you into your ears?” The other friend replied, “The bear advised me not to believe a false friend.”

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VATART
VATART
  • 12
  • 7
  • 4
  • 2
  • 2

Con gấu và hai người bạn.

Một lần hai người bạn đang đi băng qua khu rừng.Họ biết rằng bất cứ nguy hiểm gì cũng có thể xảy đến với họ bất kì lúc nào trong khu rừng. Vì vậy, họ hứa với nhau rằng họ sẽ vẫn đoàn kết trong bất kỳ tính huống nguy hiểm nào.

Đột nhiên, họ nhìn thấy một con gấu to đến gần họ.Một trong hai người bạn leo lên một cái cây gần đó.Nhưng người còn lại thì không biết làm thế nào để leo cây.Vì vậy,được chỉ dẫn bởi bản năng của mình,anh ta nằm xuống tắt thở trên mặt đất , giả vờ là một người đàn ông đã chết.

Con gấu lại gần người đang nằm trên mặt đất.Nó đánh hơi lỗ tai của anh và rời khỏi nơi đó vì loài gấu không sờ mó đến những sinh vật chết.Lúc bấy giờ,người bạn ở trên cây trèo xuống và hỏi anh bạn kia :"ông bạn,con gấu đã nói gì vào tai của ông vậy?Người bạn kia đáp lại:"Con gấu đã khuyên tôi không nên tin tưởng một người bạn giả tạo.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhTheMafia

i know this story

3 năm trước