"We design them."

Dịch:Chúng tôi thiết kế chúng.

December 28, 2014

30 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/JasonHai1

Chúng tôi thiết kế họ vẫn đúng chứ nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/PhmVnNg13

Them:chúng (đối với đồ vật). Them:họ (đối với người).....


https://www.duolingo.com/profile/ReiLLawliet

We là chúng tôi hay chúng ta vẫn được chứ sao lại sai!!!


https://www.duolingo.com/profile/TinaBm1

design khó nghe qá v :(


https://www.duolingo.com/profile/trannubaongoc

ko khó nghe lắm đâu


https://www.duolingo.com/profile/thanhtnt2

:v..di sai n ..n nối với em Đọc việt hóa...wi đi sai nem


https://www.duolingo.com/profile/baoquang4.1

chung tôi thiết kế chúng mới đúng


https://www.duolingo.com/profile/nguyendaob1

đọc đúng mà nói là sai


https://www.duolingo.com/profile/damvietthanh3

đúng rồi đâu có sai đâu


https://www.duolingo.com/profile/duchua2606

sao lại là âm S trong khi desigh là âm Z


https://www.duolingo.com/profile/damvietthanh3

đọc không được mới tức chứ


https://www.duolingo.com/profile/thanhtnt2

Wi đi sai nem We design them


https://www.duolingo.com/profile/Vinhhuong123

Mình đọc 3 lần rồi mà chả được tích sự gì cả!hic hic


https://www.duolingo.com/profile/vu1610

Chúng tôi thiết kế nó không được ạ


https://www.duolingo.com/profile/magickaito2006

tôi đọc đúng nó vẫn tính tôi sai nè


https://www.duolingo.com/profile/uyn62052

Chúng tôi thiết kế


https://www.duolingo.com/profile/TranVanTai7

Chúng tôi thiết kế nó, đánh sai, v~


https://www.duolingo.com/profile/Tng762743

design them khó nghe thật


https://www.duolingo.com/profile/Hiu521349

Chung tôi thiết kế nó có sai không?


https://www.duolingo.com/profile/minh814610

Máy bị lỗi


https://www.duolingo.com/profile/HongPhongB

Gặp sui thì đừng kêu


https://www.duolingo.com/profile/NguynvnBin4

Chúng và họ đều được


https://www.duolingo.com/profile/TienNgo27716

Tôi viết chúng tôi thiết kế chúng mà nó kêu là bạn sai một lỗi nhỏ


https://www.duolingo.com/profile/Trang814624

Design khó nghe thật m.n ạ :(


https://www.duolingo.com/profile/nguyenduct810626

Tại sao lại không nghe rõ khi đã nói to hết mức rồi


https://www.duolingo.com/profile/LieuThuy6

Ghi sai chính chính tả từ desige mớ đau chớ


https://www.duolingo.com/profile/anqve3

Nghe cứ như we need find them


https://www.duolingo.com/profile/nhacanguye2

chữ them khó nghe quá

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.