"Chín mươi sáu người hát trong rạp."

Dịch:Ninety six people sing in the theater.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/gaduck1

Đáp án đưa ra là "90 6 people sing in the theater" là sao?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.