Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Con nhện ở dưới mũ của bạn."

Dịch:The spider is under your hat.

0
3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/GiaNiDiep

My anwer is true

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Huong_Miu.4-11

Ai giải thích giùm mk cái. Khi nào dùng your khi nào dùng your vây. Tks u ak

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/luangothimai

2 câu của bạn đều là your mà

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/luangothimai

Còn nếu you hay your khác nhau ở chỗ bạn cần học lại bài sở hữu

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/HiYnPhmTh

có câu trc giới từ có tobe ,có câu lại không là sao mọi nguwoif?

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/FakerSouth

"The spider is below your hat " Sai gì à ?

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhNguyenHuynh

Ê cho tới hỏi below là gì vậy

1
Trả lời2 năm trước