Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He has not asked yet."

Dịch:Anh ấy vẫn chưa hỏi.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dangkhoa171082

Yet o do chi ta

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DanhLe1
DanhLe1
  • 25
  • 19
  • 6
  • 3
  • 1319

yet = Chưa

1 năm trước