"He has not asked yet."

Dịch:Anh ấy vẫn chưa hỏi.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dangkhoa171082

Yet o do chi ta

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DanhLe1
  • 25
  • 19
  • 6
  • 3
  • 1470

yet = Chưa

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.