Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She says: "Please""

Dịch:Cô ấy nói: "Làm ơn"

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mrmanhson96

Says nghe như said ý

3 năm trước

https://www.duolingo.com/drsang1988

cô ấy nói : " xin vui lòng". Như thế này mà sai nè AD. xem lại giúp.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/longnguyen129

"cô ta nói xin vui lòng" mà sai nè ad ơi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Teochep

Vui lòng hay hơn làm ơn nhé tác giả.

3 năm trước