1. Forum
  2. >
  3. Topic: Irish
  4. >
  5. Chríochnaigh mé mo chrann Gae…

https://www.duolingo.com/profile/sigmacharding

Chríochnaigh mé mo chrann Gaeilge- Mo scéal agus mo thuairim faoin gcúrsa sin

Tar éis ceithre bhliain déag ag déanamh staidéar ar an teanga seo. níor fhoghlaim mé ach na rudaí éasca. Ainimhithe ar an bhfeirm agus briathra san aimsir caite agus san aimsir láithreach. Chonaic mé an séimhiú, an úra agus bhí a fhios agam go bhfuil sé “mala scoile” ach “chuaigh mé go dtí an scoil” ach ní raibh a fhios agam cén fáth. Ba fhuath liom an teanga seo ar feadh dhá bliain déag agus cheap mé go raibh sé neamhfhéideartha agus mí-tábhachtach.

Chuaigh mé go dtí an Spáinn ar feadh seachtain amháin agus d'athraigh mé mo dhearctaí. Thuig mé go bhfuil sé féideartha na teanga eile a úsáid agus bhí brón orm nach raibh cultúr agam cosúil leis na Spáinnis.

D'fhill mé go hÉireann agus thosaigh mé a úsáid 'Duolingo'. D'fhoghlaim mé níos mó Spáinnis agus scríobh mé litreacha agus ríomhphoist chuig 'eagraíochtaí na hÉireann' ag cur ceisteanna orthu. “Ar mhaith libh cúrsa Gaeilge a déanamh don suíomh seo?” Bhí áthas an domhain orm nuair a thosaigh AlexinIreland agus na ranníocóirí eile. Ní chreid mé é go héasca. Níor raibh a lán teanga eile ar an suíomh seo ag an am ach go tobann bhí Gaeilge ann! Níl a lán cainteoirí aige ach tá a lán suim sa teanga seo (Táimid ar fud an domhain anois :) agus is sean teanga é- mar Laidin agus Gréigis ársa)

Nuair a thosaigh mé an cúrsa seo bhísigh mo grádaí scoile agus mhol mé níos compordaí ag caint an cúpla focal timpeall an tí.

Tabharfaidh mé mo thuairim faoin gcúrsa seo.

Thaitin sé go mór liom. D'fhoghlaim mé a lán focail nua agus tá níos mó muinín agam asam anois.

Bhí sé níos deacra ná Spáinnis nó Fraincis ach is teanga níos deacra é an Ghaeilge (Mar shampla na rialacha gramadaí- úrú, séimhiú agus an tuisil ginideach) ach tá suim agam sa ghramadach agus bhí na nótaí an cabhracha.

https://www.youtube.com/watch?v=0dOFOcKK0Lo

Tríd an chúrsa, sheol mé tuairiscí faoi na fadhbanna (Tá sé i mbeítea fós). Gan dabht beidh sé foirfe go luath!

Ar ndóigh tá deacrachtaí agam- mar shampla na difríochtaí idir (má, mura, dá) agus (roimh, sula, sular, os coinne). De bharraíocht, ní múineann sé gach aimsir an bhriathair. http://nualeargais.ie/gnag/zeitform.htm

Go raibh míle maith agaibh a fhoireann Éireannach agus na húsáidte “scilling”, “galaxyrocker”, “smrch”, “anlondubhbeag” agus cúpla daltaí eile.

Taithí go hiontach ba ea é agus tá fós a lán staidéar le déanamh agam. Tá mé ar mhuin na muice. Is gá dom Gaeilge a labhairt agus cuir ór ar gach ceacht! Caithfidh mé dul go dtí an Ghaeltacht an tsamhraidh seo chugainn.

I rith an chúrsa d'úsáid mé suíomhanna eile. Chabhraigh siad gó mór liom. Thíos, tá suíomhanna idirlín úsáideacha.

Briathra http://nualeargais.ie/gnag/zeitform.htm, http://en.wikipedia.org/wiki/Irish_conjugation, Réamhfhocail http://www.irishpage.com/quiz/preppron.htm, http://www.daltai.com/index.php/grammar/prepositional-pronouns-examples, Foclóir http://breis.focloir.ie/en/eid/pronoun, http://en.wiktionary.org/wiki/

Le bhur dtoil, cabhraígí liom leis mo bhotúin i scríbhinn.

December 28, 2014

19 Comments


https://www.duolingo.com/profile/heathermagoo

Hearty congratulations to you! Golly, golly, golly. Maybe I could catch a ride on that wonderful pig and make it to the top of mo chrann sooner.


https://www.duolingo.com/profile/sigmacharding

Faoin nguth. Ceapaim go labhraíonn sí go soiléir agus is é de chineál maith. Dúirt cúpla daoine nach bhfuil sí dúchasach. Níl a fhios agam má tá sé sin fíor nó bréagach.

Most teachers of Irish are not native speakers (and so don't have a 'true' Gaeilge accent when they speak) but it is the sound we are used to so it makes more sense.

Plus Donegal (An contae Dún na nGall) has the most Irish speakers and their dialect is quite different (I'm not even sure if they use the fada).

The only area(s) I found the voice to be slightly off putting was when she siad- Leabhar/Leabhair agus Capall/Capaill- I had been told they sound different but I cannot really hear it here. Also in the future tense section the “f” sound seems to be dropped but again I am not sure if that is right or not. Other than that I think the voice is grand. It definitely would not put me off the course and it helps a lot with the Irish listening in school- so obviously it is close enough :)


https://www.duolingo.com/profile/patbo

Perhaps it makes some sense for you because this is the accent that you'd have anyway (though I guess it would get closer to a native accent if you were more exposed to one). However, I really don't need an English accent on my Irish. I'll already have an unavoidable German accent on it, and having two foreign accents at once might just distort the language a bit too much...


https://www.duolingo.com/profile/sigmacharding

Hopefully there will be a new voice sometime next year! https://www.duolingo.com/comment/6146176


https://www.duolingo.com/profile/patbo

Yes, I read that, and I hope that we'll get it soon. Who knows, maybe even before I complete the tree? :)


https://www.duolingo.com/profile/sigmacharding

Cá bhfuil tú ar an gcrann anois? :)


https://www.duolingo.com/profile/patbo

Is ag "Nature" atá mé, go díreach i ndiaidh an checkpoint deireanach. Ach, tar éis go raibh mé mall nuair a bhí croíthe ann, níl mé anois. Mar sin b'fhéidir nach mbeidh an guth nua ann ansin.


https://www.duolingo.com/profile/galaxyrocker

I have to disagree with you. Just because it's what 'we are used to', it doesn't make sense to use a non-native. You have enough Irish natives that one can be found to use native audio. I'd be happier if it was a Donegal speaker than what they have now.


https://www.duolingo.com/profile/jackmchugh12

in Connemara, the f sound in the future is dropped and replaced with a h sound. so fidh/faidh sounds like 'he'


https://www.duolingo.com/profile/TanagerMoonmist

Congrats! :D
My New Year's resolution for 2015 is to be more consistent and finally finish my tree (and then brag about it here, of course)!

Haha, and I love that song. xD


https://www.duolingo.com/profile/galaxyrocker

Comhghairdeachas! Agus go raibh míle maith a'd as an mbuíochas.


https://www.duolingo.com/profile/alexinIreland

Comhghairdeas! It is great to see that you got on so well with our course! Let's hope some kind of immersion is released soon so you can make your way to level 25 :P (Btw, I recommend moving this discussion to the Irish forum to avoid further down voting)


https://www.duolingo.com/profile/G0108

You are making it so difficult to not learn Irish but I don't want to learn too many languages.


https://www.duolingo.com/profile/alexinIreland

Come to the Irish side...we have Guinness :)


https://www.duolingo.com/profile/G0108

Ok, I'll try. But why does the pronunciation have to be so difficult?


https://www.duolingo.com/profile/alexinIreland

I suppose it's just so distant from other languages you would be used to :) You really do get the hang of it though :D


https://www.duolingo.com/profile/heathermagoo

Here's a very helpful guide that liamog posted for pronunciation (it led me from darkness to light). https://www.duolingo.com/comment/5176784


https://www.duolingo.com/profile/jackmchugh12

oh go hiontach, Comhair mise isteach! ;) tá mé ag magadh,tá mé ró-óg ahaha

Learn Irish in just 5 minutes a day. For free.