1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "English to French"

"English to French"

Dịch:Tiếng Anh sang tiếng Pháp

December 29, 2014

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Minh_Thu_Nguyen

Dịch là: "nước anh sang nước pháp" có sai không mọi người?


https://www.duolingo.com/profile/ashlynnnguyen

có chứ bạn. nước anh: England, tiếng anh; English; nước pháp: France, tiếng pháp: French.


https://www.duolingo.com/profile/xuanhienchess

mình cũng trả lời hư thhé


https://www.duolingo.com/profile/hapham84173

Sai chắc luôn vì nước Anh UK, England chứ không phỉ tiếng Anh English


https://www.duolingo.com/profile/tongtinhtam

tiếng anh đến pháp lại sai


https://www.duolingo.com/profile/ashlynnnguyen

sai là đúng rồi bạn. bạn đọc comment của mình ở trên rồi sẽ hiểu


https://www.duolingo.com/profile/ThaoLy2064

"Người anh đến người pháp" sao lại sai? Ai giải thích giùm!!!


https://www.duolingo.com/profile/nguyenmua

tiếng chứ không phải người, bạn ạ


https://www.duolingo.com/profile/PeterNva2005

mình cung giống bạn Thaoly2064


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

English to french, English to French, English to french


https://www.duolingo.com/profile/trntuyn324545

y! nếu sử dụng máy tính thì sao nói được


https://www.duolingo.com/profile/TruongQuan61404

Từ tiếng anh đến tiếng Pháp

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.