1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "We have lived together for s…

"We have lived together for sixty years."

Dịch:Chúng tôi đã sống với nhau trong sáu mươi năm.

December 29, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/dangkien92

" chúng tôi đã sống cùng nhau đến sáu mươi năm" cũng sai ah o.O


https://www.duolingo.com/profile/MintoThi

Ghi số 60 mà cũng sai =))


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Số 60 vẫn đc chấp nhận (8/2019)


https://www.duolingo.com/profile/susi_kep_thit

For là khoảng cũng sai ah ad


https://www.duolingo.com/profile/heaven123456

Chúng tôi đã ở với nhau sáu mươi năm


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

We have lived together for sixty years, We have lived together for sixty years, We have lived together for sixty years


https://www.duolingo.com/profile/HaiLa142308

"Chúng tôi đã chung sống với nhau 60 năm" mà bị sai

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.