Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They look around."

Dịch:Họ nhìn quanh.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phongken94

họ nhìn xung quanh nữa ad thêm vào

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VSOG

"Look around" dịch là "ngó chừng" (văn phong Tây Nam Bộ-Việt Nam) được không mọi người?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LinLeo2

Hay b ạ!!!

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/haiha104425

!!!!!!!?????!!.?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/l.t.ngoc29

Thiếu chữ "xung"

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hongquan2204

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tuanvu1238a

cô ấy là người châu âu thì có gì sai thế mọi người

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LNguynThuT6

bạn làm câu nào thế?

1 năm trước