"Hôm nay chúng tôi đi đến bữa tiệc."

Dịch:Today we go to the party.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenAnh192799

Khi nào dùng go to, khi nào dùng go?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/TamHo15

Em yeu anh

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhamLua-141296

xao câu này phải có từ "to" vậy,ai chỉ giùm mình với?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhdailo

Go to là đi đến nha bạn.

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/dungtay96

sao lại có the ở đây

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Today We go to the party, today We go to the party, today We go to the party

1 năm trước

https://www.duolingo.com/annha11

Minh đúng 100%

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/ltng346002

vì sao phải thêm "to the" sau go???

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.