Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This was the signal to stop."

Dịch:Đây đã là tín hiệu để dừng lại .

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quangtran25

Ko thể nghe được giọng người này add ạ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KhanhLinhkitty

ôi trời

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KhanhLinhkitty

tưởng ông bình luận gì

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Jenny289960

'Đây đã là dấu hiệu dừng' mà cũng sai.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

This was the signal to stop, this was the signal to stop, this was the signal to stop, this was the signal to stop

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dangnguyeen

bực kinh khủng, lúc thì signal dịch là ký hiệu được chấp nhận lúc thì không, đề nghị chấp nhận linh hoạt các từ này

4 tháng trước