"We want to continue the journey."

Dịch:Chúng tôi muốn tiếp tục cuộc hành trình.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/apollofantastic

Chúng ta mà sai mới đau chứ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

Bạn ơi, đáp án đã được bổ sung! Cảm ơn bạn!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/taoy5

chuộc phiêu lưu cũng đúng mà sao lại sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/docaonguyen179

cuộc phiêu lưu khác cuộc hành trình khác

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.