1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Are you a machine?"

"Are you a machine?"

Dịch:Bạn có phải là một cái máy không?

December 29, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ThunBch1

Chắc người này làm việc nhiều lắm nên mới được ví là cái máy

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.