"Areyouamachine?"

Dịch:Bạn có phải là một cái máy không?

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MiTiBAM

Khó nghe quá.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/manhttrang

Bạn có phải là một cái máy không? Are you a machine

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.