Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Are you a machine?"

Dịch:Bạn có phải là một cái máy không?

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhtri2005vn2

Khó nghe quá.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/manhttrang

Bạn có phải là một cái máy không? Are you a machine

3 năm trước