Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ông ta đã đưa lời nói chứ không phải chữ ký của mình ."

Dịch:He gave his word, but not his signature.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thichtuot
thichtuot
  • 22
  • 7
  • 6
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2

I don't think you're interested but I'll have a word with you: "I love you"

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hathuhien

Lời nói là 'word' à ad? Dịch voice đc ko?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Mr.Puuuuuuuuuu

mình làm lời nói là speech cũng không chấp nhận =''=

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanh1979

sai sao khong sua troi

1 năm trước