Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Căn phòng có điện thoại không?"

Dịch:Does the room have a telephone?

3 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoahong_bk

sao phải có a nhỉ có bảo là một chiếc điện thoại đâu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phongken94

ở đây dùng the phone cũng được

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieucan

sao phải có mạo từ a?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/benoku67

sao phải có mạo từ "a" nhỉ, trong bản dịch đâu có một cái điện thoại đâu, nếu có thiếu mạo từ thì phải là "the" chứ nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Rophi157

is there a telephone in the room? có được không nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LamHo5

When a countable noun is singular, it is used with an indefinite article a/an.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhthu_1702

có nói là một đâu mà phải thêm a vào

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TranQuangT

Has the room the telephone?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phongken94

viết như vậy là sai. phai mượn trợ dt do

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
  • 21
  • 5
  • 2

Thiếu chữ "got"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TranQuangT

Vì sao sai thế phongken94?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TranQuangT

Ah, I'm wrong. Sr all.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hungbone

Tôi nghĩ là sai. Không căn mạo từ a.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Does the room have a telephone, does the room have a telephone, does the room have a telephone, does the room have a telephone, does the room have a telephone, does the room have a telephone

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tri_ramsey

ủa, sao ko phải là has nhỉ, the room phải dùng has chứ ta? ai giải thích hộ đi

1 năm trước