Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi không muốn giữ lại bất cứ thứ gì."

Dịch:I do not want to keep anything.

3 năm trước

0 Nhận xét