Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những đứa trẻ nhỏ thích đụng mọi thứ ."

Dịch:Little children like to touch everything.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/haduyTran

The children........everything. It right too

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Little kids like to touch everything, little children like to touch everything, little kids like to touch everything

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NghiaNguye158440

Sau like là V.ing chứ nhỉ

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 944

little children like touching everything.

1 tháng trước