https://www.duolingo.com/profile/CngChnhSch

đôi lời góp ý...:) ....chăn chối ^^

Mk thấy nội dung học khá hay và cũng được..Tuy nhiên, một số câu còn dịch theo kiểu từng từ mà nó không có ý nghĩa lắm....VD: The cooffee is on me.....dịch là cà phê ở trong tôi..!!!!!!!!!

December 30, 2014

0 Nhận xét

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.