Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/CngChnhSch

đôi lời góp ý...:) ....chăn chối ^^

Mk thấy nội dung học khá hay và cũng được..Tuy nhiên, một số câu còn dịch theo kiểu từng từ mà nó không có ý nghĩa lắm....VD: The cooffee is on me.....dịch là cà phê ở trong tôi..!!!!!!!!!

3 năm trước

0 Nhận xét