"Chúng tôi thấy những đôi giầy màu xanh lục."

Dịch:We see green shoes.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/War20

Sao màu xanh lục lại là green

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ViTedder

Green pairs of shoes sai? Why?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tm_duolingo

Xanh lục??? : /

WT... Green

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LC6-Marry

màu xanh lá cây mới là green mừ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/YnNguyn898987

Green là màu xanh lá cây mà !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynNgcSn477790

shoes là đôi giầy còn đây là những đôi giày mà?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-.GameReview.-

xanh lam mới là blue, xanh lục là green mừ. mấy bn bị đơ ak?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.