"Ці слони їдять яблука."

Переклад:The elephants eat apples.

December 30, 2014

19 коментарів
Це обговорення закрито.


https://www.duolingo.com/profile/Aelita-Maren

Як це речення "Elephants eat apples." також може бути правильним, якщо потрібно перекладати "ЦІ СЛОНИ"? Дякую


https://www.duolingo.com/profile/SergioRuido

Виправлено. Користуйтесь кнопкою "Повідомити про проблему", будь ласка.


https://www.duolingo.com/profile/Mykhailo010101

Чому не an apples


https://www.duolingo.com/profile/deniko
Mod
Plus
  • 2298

Невизначений артикль a/an вживається лише в однині. Порівняйте:

I eat an apple - Я їм яблуко

I eat apples - Я їм яблука


https://www.duolingo.com/profile/_Vladi4ok_

Це для тих хто буде питати чого не an apples. Це множина а an вставляється лише в іменниках однини з початком на голосний звук наприклад: an elephant, an orange... І так далі.


https://www.duolingo.com/profile/.KlGY

а чому немає an перед яблуками


https://www.duolingo.com/profile/deniko
Mod
Plus
  • 2298

Невизначений артикль a/an вживається лише в однині.

Порівняйте:

I have an apple - I have apples

У мене є яблуко - У мене є яблука

Tom eats a pear - Tom eats pears

Том їсть грушу - Том їсть груши


https://www.duolingo.com/profile/RomaDorosh

Чому this elephants eat apples рахує як неправильно?


https://www.duolingo.com/profile/KyryloSche

Тому, що This вживається в однині а в цьому випадку множина, тому потрібно казати these


https://www.duolingo.com/profile/AntiPixel1

These elephants eating apples


https://www.duolingo.com/profile/Kaminari_Okami

Тоді вже "These elephants are eating apples".


https://www.duolingo.com/profile/gyiN5

A чому не an apple


https://www.duolingo.com/profile/deniko
Mod
Plus
  • 2298

an apple означає яблуко (тобто, одне яблуко, в однині).

The elephants eat apples - Слони їдять яблука

The elephants eat an apple - Слони їдять яблуко


https://www.duolingo.com/profile/jeVe876356

Чому These не підходить?


https://www.duolingo.com/profile/deniko
Mod
Plus
  • 2298

Тут приймається багато речень зі словом these, наприклад:

These elephants eat apples

These elephants are eating apples

Відповіді приймаються не словами, а реченнями, тому для того, щоб розібратися, чому саме не було прийнято, варто написати речення повністю, а не лише одне слово зі свого речення.


https://www.duolingo.com/profile/ttdUwX

Поясніть чому The правильно а this невірно,вказую конкретно про


https://www.duolingo.com/profile/deniko
Mod
Plus
  • 2298

this вживається лише із одниною, наприклад:

This elephant eats apples - Цей слон їсть яблука

А у множині треба вживати these

These elephants eat apples - Ці слони їдять яблука

Вивчайте англійську мову, приділяючи цьому лише 5 хвилин на день. Безкоштовно.