Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó sẽ chiếm quá nhiều thời gian."

Dịch:It will take too much time.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dlocvodoi

mak up cũng là chiếm thì phải..nhưng có thể dùng trong trường hợp này không vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QuyPhanSg

It will take so much time? được không vậy mọi người

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenphuocdien

It is going to take too much time, dung khong vay

11 tháng trước